Vizyonumuz

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) olarak, nitelikli araştırmalar yapan, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanarak geleceğe yön veren yenilikçi üniversite olma vizyonuna sahip; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde yürütülen araştırmalardan elde edilen sonuçları ticarileştirerek ülke ve bölge ekonomisinin katma değeri yüksek ürünler üretmesine katkı sağlamaktır. Böylece hem ülkenin hem de bölgenin rekabet üstünlüğü sağlamasına katkıda bulunmak hedeflenmektedir.  Bu şekilde Ülkemizin kalkınma hızını yükselterek inovasyon ve teknoloji transferinde öncü olmaktır.
>