Akademisyen

Akademisyenler için;

Araştırmacıların araştırma projelerinin tüm süreçlerine destek olma,

Sektörle işbirliği kurmak isteyen akademisyenlerimizi ilgili sanayicilere ulaşmasını ve iletişim kurmasını sağlamak,

Araştırmacıların fikri mülkiyet haklarını koruma,

Ar-Ge tabanlı şirket kurmak isteyen akademisyenlerimizi yönlendirmek ve hukuki süreçlerde destek vermek,

Araştırmacıların fikirlerini ticarileştirerek inovasyona dönüşmesini sağlamak.
>