Genel Bilgiler

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), teknoloji geliştiricisi AR-GE kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da AR-GE kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni AR-GE şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren bir gösteren yapıyı ifade eder. MU –TTO belirtilen yapılanma içerisinde daha yaygın bir etki yaratabilmek adına Muğla ilinde farkındalık yaratmayı ve sektör odaklı üniversite – sanayi arasında aktif iletişim noktaları oluşturmayı hedeflemektedir.

Teknoloji Transfer Ofisinin Amaçları
 
• Araştırmacıların ulusal ve uluslararası proje destek mekanizmalarından daha etkin faydalanabilmesi,
 
• Üniversite – Sanayi işbirliğinin arttırılması,
 
• Yürütülen araştırmalar sonucunda ortaya çıkan;

Fikir,
Buluş,
Yenilik,

• Katma Değeri Yüksek Bilgi ve Teknolojinin korunması,
 
• Yenilikçi ürünlerin toplum ve ülke hizmetine sunulmasına aracılık etmek.

Teknoloji Transfer Ofisi Hedefleri

• Paydaşlarının ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmasına destek olmak,
 
• Bu konuda etkin stratejiler ve yöntemler kullanarak nitelikli AR-GE projeleri üretilmesine, ülke ekonomisine katkı yapılmasına yardımcı olmak,
 
• Etkin bir üniversite-sanayi işbirliği platformu kurarak araştırmacılar ile iş dünyasını bir araya getirmek ve karşılıklı kazan-kazan ilkesi doğrultusunda problemlerin çözümünde ve inovasyonu yüksek projelerde koordinasyonu sağlamak,
 
• İş dünyasının üniversiteye açılan kapısı olmak,
 
• Sanayileşme potansiyeli yüksek teknolojilerin üniversitede geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 
• Üniversite bünyesindeki fikri-sinai mülkiyet hakları (buluş, patent, faydalı model, telif vb.) lisanslama, ticarileşme çalışmalarına destek olmak,
 
• Üniversite bünyesinde katma değeri yüksek bilgi ve teknolojinin geliştirilmesini desteklemek ve geliştirilen teknolojinin toplum yararına sunulmasını sağlamak, yenilik ve girişimciliği desteklemek,
 
• Akademisyen, araştırmacı, öğrenci ve mezunlarının kendi girişimlerini başlatılabilmesini ve şirketleşmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapmak ve bu amaçla sinerji yaratan işbirlikleri oluşturmak.
>