Modül 3 Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi

Modül 3: Üniversite Sanayi İşbirliği Biriminin genel amacı;

Üniversite ile iş dünyası arasında katalizör görevi görerek, iş dünyasının rekabet seviyesinin arttırılması, bölgesel ve ulusal kalkınmayı sağlamak üzere üniversitede üretilen bilginin sanayide kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmaktır. 

• Üniversitede üretilen bilimsel çalışmalarının sanayide uygulamaya konmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,

• Bilginin ticarileştirilmesini sağlamak,

• Sanayinin ihtiyacına yönelik Ar-Ge ve İnovasyon konusundaki ilgili akademisyenin bulunması ve sanayiye yönlendirilmesini sağlamak,

• İş dünyasının paydaşları ile iş birliği kurmak ve üniversiteyi en iyi şekilde temsil etmek,

• Sanayiciler ve akademisyenler arasında birebir görüşmeler düzenlemektedir. 
>