İletişim

Koordinatör
Prof. Dr. Selçuk Aktürk 
selcukakturk@mu.edu.tr
0252-211-30-50
Müdür
Öğr. Gör. İlknur Alpak
ilknuralpak@mu.edu.tr
0252-211-57-39
 
Öğr. Gör. Uğur Bekçibaşı
ugur@mu.edu.tr
0252-211-57-48
Öğr. Gör. Zeynep Baki
zeynepbaki@mu.edu.tr
0252-211-57-39
 
Mali İşler
Arif Bayram
arifbayram@mu.edu.tr
0252-211-57-38
İdari İşler
Barış Kaplan
bkaplan@mu.edu.tr
0252-211-57-43
>