Sanayici

Sanayici için;

Üniversite - Sanayi Ar-Ge proje ortaklıklarını arttırmak,

Üniversite alt yapısının iş dünyasınca kullanılmasını sağlamak.
 
>