Misyonumuz

Teknoloji Transfer Ofislerinin misyonu; akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesini sağlamaktır. Bununla birlikte; araştırma merkezleri ve özel sektör arasında; araştırmacılar ile girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıların en efektif biçimde yürütmektir.
>