Modül 2 Proje Destek ve Geliştirme Birimi

Modül 2: Proje Destek ve Geliştirme Biriminin genel amacı;

Teknoloji Transfer Ofisi hedef kitlesinin ve etki alanına giren paydaşların Ar-Ge ve yenilik altyapısının; proje hazırlama, proje geliştirme, fikri projelendirme, proje yürütme ve proje yönetme kültürünün güçlendirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktır.  

• Ulusal ve uluslararası Ar-Ge & İnovasyon destek programlarını düzenli olarak takip etmek,

• Bu alanda çağrıların takibi ve ilgililerin hızlı bir şekilde bilgilendirmesine yönelik sistemlerin oluşturulmasını sağlamak,

• Destek programları ve aktif çağrılar hakkında bilgilendirme günleri düzenlenmek,

• Proje hazırlayan ekiplerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yürütülmesini sağlamak,

• Proje türleri ve yapılarına göre diğer modüller ile işbirliği sağlanmak ve FSMH ile ilişkisi olabilecek projelerin Modül 4’e, sonunda şirketleşebilir bir proje çıktısı oluşması öngörülenler Modül 5’e yönlendirilmek,

• Proje başvurusu hazırlayan akademisyenlerin proje yazım aşamasında karşılaşması muhtemel proje ön hazırlık ihtiyaçları için önlemler almak şeklindeki çalışmalar gerçekleştirmektir.   
 
İletişim: ttomodul2@mu.edu.tr
Prof. Dr. Tuğba Uçma Uysal (Modül Sorumlusu) utugba@mu.edu.tr 0252 211 14 21
Doç. Dr. Üyesi Ceray Aldemir cerayaldemir@mu.edu.tr 0252 211 56 54
Doç. Dr. Daniela Giannetto danielagiannetto@mu.edu.tr 0252 211 55 73
Arş. Gör. Eyüp Şen eyupsen@mu.edu.tr 0252 211 14 53
>