Modül 5 Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi

Modül 5: Girişimcilik ve Şirketleşme Biriminin genel amacı;

Üniversitemiz ve bölgesel anlamda girişimcilik kültürünün oluşturulması ve girişimcilik kapasitesinin arttırılması, bununla birlikte yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesi, üniversite çıkışlı firmaların kurulmasına destek verilmesi ve teknoloji tabanlı firmaların ortaya çıkmasını desteklemektir.

• Teknoloji tabanlı projeler geliştirilmesi ve projelerin ticarileştirilmesi için destek sağlanması,

• MSKÜ akademisyen ve öğrencilerinin girişimcilik konusunda bilgi sahibi olmalarının sağlanması, üniversitemizde girişimcilik kültürünün arttırılması ve yaygınlaştırılması konularında etkinlikler düzenlenmesi,

• Üniversitemiz bünyesinde girişimcilikle ilgili birimlerle işbirliğinin sağlanmasıdır.   
 
İletişim: ttomodul5@mu.edu.tr
Doç. Dr. Serkan Dirlik (Modül Sorumlusu) sdirlik@mu.edu.tr 0252 211 13 83
Dr. Öğretim Üyesi Aslı Karataş aslikaratas@mu.edu.tr 0252 211 58 36
Dr. Öğretim Üyesi Gülay Örmeci Güney hgulay@mu.edu.tr 0252 211 21 90
Arş. Gör. Serhat Türken serhatturken@mu.edu.tr 0252 211 14 07
>