Modül 4 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi

Modül 4: Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Biriminin genel amacı;

Tespit edilen fikrin katma değerli çıktılara dönüşmesine katkı sağlamak, bunları uygun şekilde ve optimum faydayla korumak, en etkin şekilde ticarileşmesine, ekonomik fayda yaratmasına aracılık etmektir.

• Üniversitemiz içinde Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) yönetimi ve lisanslama konularında bilinç oluşturmak amacıyla eğitimler düzenlenmek,

• Üniversitemizde üretilen teknolojinin/ürünün FSMH’nin korunması ve ticarileştirme aşamalarında hizmet verilmesi,

• MSKÜ’ deki girişimcilere, fikirlerinin koruma kapsamlarının belirlenmesi ve ticarileştirme faaliyetleri için gerekli ihtiyaçların karşılanması noktasında destek verilmesi,

• Buluş sahiplerine süreçler ile ilgili birebir bilgilendirilmesi,

• Bilimsel çalışmaların sınai mülkiyet hakları ile korunmasına yönelik stratejiler geliştirilmesidir. 
 
İletişim: ttomodul4@mu.edu.tr
Dr. Öğretim Üyesi Efe Dündar (Modül Sorumlusu) efedundar@mu.edu.tr 0252 211 56 58
Dr. Öğretim Üyesi Berkan Hamdemir berkanhamdemir@mu.edu.tr 0252 211 20 95
Prof. Dr. Ümmühan Gökovalı ummuhan@mu.edu.tr 0252 211 13 99
>