Modül 3 Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi

Modül 3: Üniversite Sanayi İşbirliği Biriminin genel amacı;

Üniversite ile iş dünyası arasında katalizör görevi görerek, iş dünyasının rekabet seviyesinin arttırılması, bölgesel ve ulusal kalkınmayı sağlamak üzere üniversitede üretilen bilginin sanayide kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmaktır. 

• Üniversitede üretilen bilimsel çalışmalarının sanayide uygulamaya konmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,

• Bilginin ticarileştirilmesini sağlamak,

• Sanayinin ihtiyacına yönelik Ar-Ge ve İnovasyon konusundaki ilgili akademisyenin bulunması ve sanayiye yönlendirilmesini sağlamak,

• İş dünyasının paydaşları ile iş birliği kurmak ve üniversiteyi en iyi şekilde temsil etmek,

• Sanayiciler ve akademisyenler arasında birebir görüşmeler düzenlemektedir. 
 
İletişim: ttomodul3@mu.edu.tr
Prof. Dr. Selçuk Aktürk (Modül Sorumlusu) selcukakturk@mu.edu.tr 0252 211 15 96
Dr. Öğretim Üyesi Barış Ethem Süzek barissuzek@mu.edu.tr 0252 211 55 83
Dr. Öğretim Üyesi Gizem Kayar gizemkayar@mu.edu.tr 0252 211 31 53
Öğr. Gör. Dr. Murat Sakal murat@mu.edu.tr 0252 211 12 44
Öğr. Gör. Dr. Feyyaz Keskin feyyazkeskin@mu.edu.tr  
Arş. Gör. Murat Can Sunar mcsunar@mu.edu.tr 0252 211 31 86
Arş. Gör. Bilge Türkün Kaya bilgekaya@mu.edu.tr  
>