Modül 1 Farkındalık, Bilgilendirme, Tanıtım ve Eğitim Birim

Modül 1: Farkındalık, Bilgilendirme, Tanıtım ve Eğitim Biriminin genel amacı;

Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetlerinin araştırmacılara, akademisyenlere, öğrencilere etkili bir şekilde duyurulmasını sağlayarak bilgi düzeyi yönünden farkındalık yaratılmasıdır.

 Bu doğrultuda; 

• Bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,

• Dış ve iç paydaşlar ile işbirliklerinin etkin bir şekilde kurulması ve yürütülmesi,

• Üniversite-sanayi işbirliklerine yönelik bilgilendirme etkinliklerinin düzenlenmesi ile ilgili faaliyet ve planlama çalışmalarını gerçekleştirmektir.
>